Замовлення 📞 +380 98 000 69 98

Умови користування сайтом

Ці умови регулюють користування вами цим веб-сайтом; користуючись цим веб-сайтом, ви приймаєте умови його використання у повному обсязі.  У разі, якщо ви не погоджуєтеся з цими умовами або їх частиною, ви не маєте права на користування цим сайтом .

Для користування цим веб-сайтом  вам має виповнитися 18 років. Користуючись цим веб-сайтом і погоджуючись з умовами користування, ви гарантуєте і декларуєте, що вам виповнилося  як мінімум 18 років.

Ліцензія на користування веб-сайтом

Якщо не зазначене інше, Merry та/або ліцензіари володіють правом інтелектуальної власності на цей веб-сайт та матеріали, розміщені на ньому. Згідно з ліцензією, викладеною нижче, всі права на об’єкт інтелектуальної власності збережено.   

Ви маєте право передивлятися, завантажувати матеріали лише для використання в кеш-пам’яті та друкувати сторінки, фото, тексти та інші матеріали з веб-сайту для особистого використання згідно з обмеженнями, що викладені нижче та в інших пунктах цих умов користування.

Ви не маєте права:

- передруковувати матеріали з цього веб-сайту (включно з передрукуванням на іншому сайті);
- продавати, здавати в оренду або субліцензувати матеріали з цього веб-сайту;
- використовувати матеріали з цього сайту в публічних показах;
- відтворювати, дублювати, копіювати або іншим чином використовувати матеріали з цього веб-сайту з комерційною метою;
- редагувати або в інший спосіб змінювати будь-які матеріали з цього веб-сайту; або
- розповсюджувати матеріали з цього веб-сайту крім інформації, яка спеціально та у явно вираженій формі призначена для розповсюдження.

Інформація, яка спеціально призначена для розповсюдження, може передаватися лише в межах вашої організації.

Прийнятне використання

Забороняється користуватися цим веб-сайтом у будь-який спосіб, що призводить чи може призвести до пошкодження веб-сайту або погіршення процесу доступності сайту або доступу до сайту; або в будь-який спосіб, що є забороненим, незаконним, шахрайським або шкідливим, або у зв’язку з будь-якою забороненою, незаконною, шахрайською чи шкідливою метою або діяльністю.

Забороняється використовувати цей веб-сайт для копіювання, зберігання, розміщення, передачі, відправлення, використання, публікації або розповсюдження будь-яких матеріалів, що складаються (чи пов’язані з) будь-якою шпигунською програмою, комп’ютерним вірусом, троянським вірусом, програмою «черв’як», регістратором клавіатури, «руткітом» або іншими шкідливими комп’ютерними програмами.  

Забороняється здійснювати систематичний чи автоматичний збір даних (включно з і не обмежуючись зняттям даних, аналізом даних, отриманням даних, комплексним пошуком і витягом даних), розміщених на цьому веб-сайті чи пов’язаних з цим веб-сайтом  без попереднього письмового дозволу Merry.

Забороняється використовувати цей веб-сайт для передачі або відправлення неузгоджених комерційних повідомлень.

Забороняється використовувати цей веб-сайт з будь-якою маркетинговою метою без попередньої письмової згоди Merry.

Обмежений доступ

Доступ до деяких частин цього веб-сайту обмежено. Merry залишає за собою право обмежити доступ до інших частин цього веб-сайту або взагалі до всього веб-сайту на розсуд Merry.

У разі якщо Merry надає вам ідентифікатор користувача (ID) та пароль для входу до частин з обмеженим доступом на цьому веб-сайті або іншого контенту або сервісів, ви маєте забезпечити збереження конфіденційності ідентифікатора користувача та пароля.

Merry має право заблокувати ваш ідентифікатор користувача та пароль на свій власний розсуд без попереднього повідомлення та пояснення.

Матеріали користувача

У межах цих умов користування під «матеріалами користувача» маються на увазі матеріали (включно з і не обмежуючись текстами, малюнками, аудіо матеріалами, відео матеріалами та аудіо-відео матеріалами), які ви завантажуєте на цей веб-сайт з будь-якою метою.

Ви надаєте Merry глобальну, невиключну відзивну ліцензію без сплати роялті на використання, відтворення, адаптування, публікацію, переклад і розповсюдження матеріалів користувача у будь-яких існуючих чи нових засобах масової інформації. Ви також надаєте Merry право субліцензувати ці права та право вживати заходів у разі порушення цих прав.

Матеріали користувача не повинні бути незаконними або забороненими, не можуть порушувати законні права третьої сторони і не повинні призводити до початку судових процесів проти вас, проти Merry чи проти третьої сторони (у кожному випадку згідно з чинним законодавством).

Заборонено завантажувати на веб-сайт будь-які матеріали користувача, які є чи коли-небудь були предметом будь-яких можливих чи діючих судових процесів або інших подібних звинувачень.

Merry зберігає за собою право редагувати або видаляти будь-який матеріал, що завантажений на  веб-сайт або зберігається на серверах Merry, або знаходиться чи публікується на цьому веб-сайті.

Не дивлячись на права Merry згідно цих умов користування щодо матеріалів користувача, Merry не зобов’язаний відстежувати завантаження або публікації таких матеріалів на цьому веб-сайті.

Відсутність гарантій

Цей веб-сайт надається у такому вигляді, як є, без будь-яких гарантій та зобов’язань, заявлених чи таких, що маються на увазі. Merry не дає гарантій та зобов’язань щодо цього веб-сайту або інформації та матеріалів, розміщених на цьому веб-сайті.

Незалежно від загальних положень, викладених у попередньому абзаці, Merry не гарантує, що:

- цей веб-сайт буде постійно доступним або доступним взагалі; або
- інформація на цьому веб-сайті є повною, правдивою, точною або такою, що не вводить в оману.

Все, що розміщене на цьому сайті, не вважається і не є порадою. Якщо вам потрібна порада з юридичних, фінансових чи медичних питань, зверніться до відповідного фахівця.

Обмежена відповідальність

Merry не несе відповідальність перед вами (чи то згідно договірного законодавства, законодавства з цивільних правопорушень чи навпаки) відносно змісту, використання чи інших дій, пов’язаних з цим веб-сайтом:

- у тих випадках, коли веб-сайт надається безкоштовно, за будь-які прямі збитки;
- за будь-які непрямі, особливі чи супутні збитки; або
- за будь-які комерційні збитки, втрату прибутку, доходу, вигоди чи очікуваних заощаджень, втрату контрактів чи ділових відносин, втрату репутації, чи втрату інформації та даних.

Ці обмеження відповідальності застосовуються навіть у випадках, коли  Merry проінформована про можливі збитки.

Виключення

Ніщо з того, що зазначається у цій заяві про відмову від зобов’язань, не виключає чи не обмежує гарантії, що передбачені законом, і виключення чи обмеження яких є незаконним; і ніщо з того, що зазначається у цій заяві про відмову від зобов’язань, не виключає чи обмежує відповідальність Merry у зв’язку з:

- смертю чи травмою фізичної особи через халатність Merry;
- шахрайством чи викривленням інформації з метою шахрайства з боку Merry; чи
- діями, які є незаконними чи забороненими для Merry, з метою виключення чи обмеження, або спроби виключення чи обмеження відповідальності.

Принцип розумності

Користуючись цим веб-сайтом, ви погоджуєтесь з тим, що виключення та обмеження відповідальності, що зазначаються у цій заяві про відмову від зобов’язань, є розумними.

Якщо ви не вважаєте їх розумними, ви не маєте права використовувати цей веб-сайт.

Інші сторони

Ви погоджуєтесь з тим, що, як компанія з обмеженою відповідальністю, Merry зацікавлена в обмеженні особистої відповідальності своїх працівників. Ви погоджуєтесь з тим, що не будете пред’являти претензії проти працівників Merry у зв’язку з будь-якими збитками, що ви зазнали через цей веб-сайт.

Незалежно від положень, викладених у попередньому абзаці, ви погоджуєтесь з тим, що обмеження гарантій та відповідальності, що зазначаються у цій заяві про відмову від зобов’язань, захищають працівників, агентів, помічників, наступників, правонаступників та субпідрядників Merry, а також Merry.

Положення, що втратили силу

У разі якщо будь-яке положення цієї заяви про відмову від зобов’язань, втрачає силу згідно чинного законодавства, це не впливає на інші положення цієї заяви про відмову від зобов’язань.

Гарантія відшкодування збитків

Цим ви гарантуєте Merry відшкодування будь-яких збитків, пошкоджень, витрат, зобов’язань (включно з і не обмежуючись судовими витратами та іншими витратами, які платить Merry третій стороні задля закриття скарги чи претензії за порадою юридичних радників Merry), що зазнала Merry через порушення вами будь-якого положення цих умов користування веб-сайтом, чи через скаргу, що ви порушили будь-яке положення цих умов про користування веб-сайтом.

Порушення положень умов користування веб-сайтом

Незалежно від інших прав Merry згідно з положеннями цих умов про користування веб-сайтом, у разі якщо ви порушили ці умови у будь-який спосіб, Merry може вчинити дії, які Merry буде вважати необхідними для усунення порушень, включно з призупиненням вашого доступу до веб-сайту, забороною у доступі до веб-сайту, блокуванням комп’ютерів, що використовують вашу ІР-адресу для доступу на веб-сайт, зверненням до вашого провайдера з проханням про блокування вам доступу до веб-сайту та/або порушення судової справи проти вас.

Зміни

Merry може переглядати ці умови користування веб-сайтом час від часу. Переглянуті умови вступають в силу з моменту публікації їх на веб-сайті. Будь-ласка, регулярно перевіряйте цю сторінку, щоб бути впевненими, що ви ознайомлені з актуальною версією.

Передача прав

Merry може передавати, віддавати у субпідряд чи виконувати інші дії зі своїми правами та/або обов’язками згідно цих умов без попередження та отримання вашого дозволу.

Ви не маєте права передавати, віддавати у субпідряд чи виконувати інші дії зі своїми правами та/або обов’язками згідно цих умов про користування веб-сайтом.

Незалежність положень угоди

Якщо деякі положення цих умов визначаються судом чи іншими компетентними органами як незаконні чи/або такі, що втратили силу, інші положення продовжують діяти. Якщо будь-яке незаконне положення чи/або таке, що втратило силу, може повернути законність чи силу, у разі, якщо частина його буде виключена, то ця частина має бути виключена, а інша частина положення продовжує діяти.

Цілісність договору

Ці умови складають повний договір між вами та Merry щодо вашого користування веб-сайтом та замінюють всі попередні домовленості стосовно користування цим веб-сайтом.

Закон та юрисдикція

Ці умови регулюються та інтерпретуються згідно з чинним законодавством, та будь-які суперечки стосовно цих умов підпадають під неексклюзивну юрисдикцію суду.

Зв’язатися з Merry можна через сторінку контактів.

Credit
This document was created using a Contractology template available at http://www.contractology.com